Υποστηρίζουμε μετανάστες/-ριες και μετακινούμενους/-ες εργαζόμενους/-ες σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας να διεκδικήσουν τα εργατικά και κοινωνικά τους δικαιώματα μέσω παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου

Σύμβαση εργασίας, Μισθός, Απόλυση/παραίτηση, ...

Παροχή συμβουλών σε θέματα κοινωνικού δικαίου και δικαίου παραμονής

το επίδομα ανεργίας Ι, το επίδομα ανεργίας ΙΙ („Bürgergeld“), συντάξεις, ...

Ενημερωτικό υλικό

Τύπος

Wir verwenden Cookies, um externe Inhalte anzeigen zu können. Sie können unter “Einstellungen” der Erhebung von Nutzerdaten widersprechen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Wir verwenden Cookies, um externe Inhalte anzeigen zu können. Sie können unter “Einstellungen” der Erhebung von Nutzerdaten widersprechen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ihre Einstellungen wurden gespeichert