Ποιοι είμαστε

Υποστηρίζουμε μετανάστες/-ριες και μετακινούμενους/-ες εργαζόμενους/-ες σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας να διεκδικήσουν τα εργατικά και κοινωνικά τους δικαιώματα μέσω παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Σκοπός μας είναι η ισότιμη μεταχείριση όλων των κατοίκων του Βερολίνου

- ανεξαρτήτως προέλευσης και καθεστώτος παραμονής, ιδιαιτέρως όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην αγορά εργασίας και στον τομέα των κοινωνικών παροχών.

Με σκοπό να καταδείξουμε και να άρουμε τις δομικές ανεπάρκειες, μεταφέρουμε την εμπειρία μας από την πράξη στα συνδικάτα, την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές δομές.

 

Υπηρεσίες του BEMA

Το BEMA προσφέρει ατομική συμβουλευτική, σεμινάρια και εξειδικευμένη γνώση.

Συμβουλευτική 
Προσφέρουμε συμβουλευτική σε μετανάστες και εργαζομένους σε 12 γλώσσες. Υποστηρίζουμε πριν, κατά την διάρκεια και μετά την μετανάστευση σε όλα τα θέματα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου καθώς και σε συγγενή θέματα άλλων τομέων δικαίου (Δίκαιο Παραμονής και Δίκαιο ΕΕ, Αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων). Βάσει της μακρόχρονης εμπειρίας μας στην συμβουλευτική αναδεικνύουμε τις δυνατότητες των ενδιαφερομένων, προτείνουμε λύσεις και ενεργούμε υποστηρικτικά.

Προσφέρουμε εξειδικευμένη συμβουλευτική σε θέματα εργασιακής εκμετάλλευσης, αναγκαστικής εργασίας και επιδόματος ALG II (Bürgergeld).

Εξειδικευμένη γνώση
Μεταφέρουμε την εμπειρία μας από την πράξη στον Τύπο, την επιστημονική κοινότητα και τους φορείς πολιτικών αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε στην μείωση της δομικής και συστημικής άνισης μεταχείρισης και εκμετάλλευσης των μεταναστών και των εργαζομένων.

Σεμινάρια
Επικεντρώνουμε τα σεμινάριά μας στην ενδυνάμωση των εργατικών δικαιωμάτων στην Γερμανία. Οργανώνουμε σεμινάρια για μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε σχολές, δομές φιλοξενίας και άλλα. Επίσης οργανώνουμε σεμινάρια για οργανισμούς μεταναστών, υπηρεσίες, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές σχετικά με τα εργατικά δικαιώματα, τις μορφές εκμετάλλευσης στην εργασία και τις δυνατότητες αντίδρασης και δράσης.

Επικοινωνία

N.N.
Projektleitung
Email: migration(at)berlin.arbeitundleben.de

Izabella Tasi
Projektassistentin
Tel.: (030) 513 01 92 69
Email: tasi(at)berlin.arbeitundleben.de

Monika Fijarczyk
Teamleiterin Arbeitsrecht
Tel.: (030) 513 01 92 79
Email: fijarczyk(at)berlin.arbeitundleben.de

Fatma Erdem
Teamleiterin Sozialrecht
Tel.: (030) 513 01 92 80
Email: erdem(at)berlin.arbeitundleben.de

Anna Basten
Teamleiterin Schulungen
Tel.: (030) 513 01 92 74
Email: basten(at)berlin.arbeitundleben.de

Alia Schwelling
Referentin für Zwangsarbeit
Email: za(at)berlin.arbeitundleben.de

Anastasiia Maksymova
Teamleiterin Hidna Pratsya Berlin
Tel.: (030) 513 01 92 87
Email: maksymova(at)berlin.arbeitundleben.de

 

 

Ενημερωτικό υλικό

Συνεργάτες

Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου

Παροχή συμβουλών σε θέματα κοινωνικού δικαίου και δικαίου παραμονής

Ενημερωτικό υλικό

Τύπος

Wir verwenden Cookies, um externe Inhalte anzeigen zu können. Sie können unter “Einstellungen” der Erhebung von Nutzerdaten widersprechen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Wir verwenden Cookies, um externe Inhalte anzeigen zu können. Sie können unter “Einstellungen” der Erhebung von Nutzerdaten widersprechen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ihre Einstellungen wurden gespeichert