Ποιοι είμαστε

Το BEMA υποστηρίζει μετανάστες και εργαζόμενους στην διεκδίκηση και πραγμάτωση των εργατικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Σκοπός μας είναι η ισότιμη μεταχείριση όλων των κατοίκων του Βερολίνου

- ανεξαρτήτως προέλευσης και καθεστώτος παραμονής, ιδιαιτέρως όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην αγορά εργασίας και στον τομέα των κοινωνικών παροχών.

Με σκοπό να καταδείξουμε και να άρουμε τις δομικές ανεπάρκειες, μεταφέρουμε την εμπειρία μας από την πράξη στα συνδικάτα, την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές δομές.

 

Υπηρεσίες του BEMA

Το BEMA προσφέρει ατομική συμβουλευτική, σεμινάρια και εξειδικευμένη γνώση.

Συμβουλευτική 
Προσφέρουμε συμβουλευτική σε μετανάστες και εργαζομένους σε 12 γλώσσες. Υποστηρίζουμε πριν, κατά την διάρκεια και μετά την μετανάστευση σε όλα τα θέματα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου καθώς και σε συγγενή θέματα άλλων τομέων δικαίου (Δίκαιο Παραμονής και Δίκαιο ΕΕ, Αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων). Βάσει της μακρόχρονης εμπειρίας μας στην συμβουλευτική αναδεικνύουμε τις δυνατότητες των ενδιαφερομένων, προτείνουμε λύσεις και ενεργούμε υποστηρικτικά.

Προσφέρουμε εξειδικευμένη συμβουλευτική σε θέματα εργασιακής εκμετάλλευσης, αναγκαστικής εργασίας και επιδόματος ALG II (Hartz IV).

Εξειδικευμένη γνώση
Μεταφέρουμε την εμπειρία μας από την πράξη στον Τύπο, την επιστημονική κοινότητα και τους φορείς πολιτικών αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε στην μείωση της δομικής και συστημικής άνισης μεταχείρισης και εκμετάλλευσης των μεταναστών και των εργαζομένων.

Σεμινάρια
Επικεντρώνουμε τα σεμινάριά μας στην ενδυνάμωση των εργατικών δικαιωμάτων στην Γερμανία. Οργανώνουμε σεμινάρια για μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε σχολές, δομές φιλοξενίας και άλλα. Επίσης οργανώνουμε σεμινάρια για οργανισμούς μεταναστών, υπηρεσίες, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές σχετικά με τα εργατικά δικαιώματα, τις μορφές εκμετάλλευσης στην εργασία και τις δυνατότητες αντίδρασης και δράσης.

Ενημερωτικό υλικό

Συνεργάτες

Beratung zu arbeitsrechtlichen Themen

Παροχή συμβουλών σε θέματα κοινωνικού δικαίου και δικαίου παραμονής

Ενημερωτικό υλικό

Τύπος

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.