Bizimle İlgili

BEMA – Berlin Göç ve İyi İş Danışma Merkezi

BEMA Almanya’ya göçmüş insanlara ve mobil olan işçilere yönelik İş ve Sosyal Hakları konusunda hak sahibi olabilmeleri için destek vermektedir

Amacımız

- tüm Berlin’lilerin kökeninden ve oturma statükosundan bağımsız, özellikle de iş piyasasındaki hakları ve sosyal güvenceleri bakımından eşit muamelesi

Bu bağlamda yapısal açıklarımızı hem şefhaf kılmak hem de çözebilmek için pratikte edindiğimiz tecrübelerimizi sendikal, akademik, yönetsel ve politik kurum ve kurluşlara yansıtmaya çalışıyoruz.

BEMA’nın Sunumları

BEMA teke tek danışmanlık, eğitim çalışmaları ve uzman bilgi sunmaktadır.

Danışmanlık

Biz Almanya’ya göçmüş insanlara ve mobil olan işçilere yönelik 12 değişik dilde danışmanlık sunmaktayız. Göç süreci öncesi, akibeti ve sonrasında bilgi edinmek isteyenlere tüm İş ve Sosyal Hakları konusu çerçevesi ve bağlantılı hukuksal konular kapsamındaki (Oturum ve Serbest Dolaşım Hakkı, Yabancı Diploma ve Kalifikasyonların Kabülü) soruları doğrultusunda bilgi ve destek veriyoruz. Danişmanlık alanında uzun yıllar sonucu edindiğimiz tecrübemize dayanarak bize bilgi edinmek için başvuranları imkanları ve hakları doğrultusunda kapsamlı şekilde aydınlatıyoruz. Bu bağlamda eylem önerileri veriyor ya da destekte bulunuyoruz.

Bununla birlikte ayrıyeten İş Sömürüsü, Zorunlu Çalışma, İnsan Ticareti ve ALG II (Hartz IV) işsizlik yardımı konuları ile ilgili danışmanlık yapıyoruz.

Konu Bilirkişiliği

Pratikte edindiğimiz tecrübelerimizi hedefli halkla ilişkiler çalışmamızla basına, konu uzmanı kamuoyuna ve karar mercilerine iletiyoruz. Böylece Almanya’ya göçmüş insanların ve mobil işçilerin yapısal ve sistematik haksızlığa uğramasının ve sömürülmesinin azalması için katkıda bulunuyoruz.

Eğitim Çalışmaları

Eğitim çalışmamızın odak noktası İş Haklarının Almanya’da güçlendirilmesidir. Göçmenler için, özellikle de mültecilere yönelik dil okullarında, toplu barınma konakları ve mahalle komşu evlerinde eğitim çalışmaları organize ediyoruz. Mültiplikatörler (İş Arabulucular, Göç Sosyal Hizmetçiler, Resmi Kurumlar ve gönüllüler gibi) için ise iş standardları ve iş hakları, bilinen sömürü biçimleri ve eylem imkanları hakkında eğitim seminerleri sunuyoruz.

Bildiri ve Materyal

Kooperasyon Partnerleri

Beratung zu arbeitsrechtlichen Themen

Sosyal hukuku ve oturum izni kunularında danışmanlık

Bildiri ve Materyal

Basın

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.